Forsikring i forbindelse med flytning

Flytning med MLflyt er altid inkl. forsikring. Flytteforsikringen dækker alle de ting, vores flyttemænd håndterer.

Der er en maksimum dækning på kr. 15.000,00 pr. colli . Dvs. enkeltgenstande, som udgør en værdi på mere end kr. 15.000,00, erstattes med maksimum kr. 15.000,00. Genstande, som beskadiges, søges repareret. Genstande, som ikke kan repareres, erstattes med lignende genstande, eller der aftales en kontant erstatning.
Erstattes genstande med nyt, overgår ejendomsretten til det erstattede gods til MLflyt.

Der gives ikke erstatning for affektionsværdi. Beskadigelse af indhold i flyttekasser dækkes, såfremt vores flyttemænd selv har pakket kasserne. Genstande, som håndteres af andre end vores flyttemænd, erstattes ikke.

Genstande, som beskadiges, fordi de er af en sådan beskaffenhed, at de ikke tåler den påvirkning, der normalt forekommer under flytning, erstattes ikke.

Ved flytninger med kun 1 flyttemand fra MLflyt, er flyttegodset kun dækket af forsikringen ved flyttemandens håndtering af godset i bilen samt under kørsel – dog med samme forbehold som ovenfor nævnt.

Enhver påstået skade skal anmeldes straks, dvs. samme dag som flytningen foretages. Vi anbefaler derfor, at du selv er til stede under flytningen.